Bulletin MLN číslo 7 – prosinec 2017

19. 12. 2017 | Debl
Výbor deblového oddílu SKP Nymburk se rozhodl, že u příležitosti desátého výročí od obnovení volejbalové MLN, vydá v pořadí již sedmý sportovní dokument o této prestižní regionální soutěži smíšených družstev.

Opět po dvou letech se oficiálně otevřou brány do dvorany slávy MLN

 

  K volejbalovému zpravodaji se úzce váže i oficiální nominace nových členů do soutěžní dvorany SKP. V samotném bulletinu čtenář, a to kromě vybraných výsledků, inovovaného soutěžního řádu a „vymazlený“ bonusový materiál. Volejbalový zpravodaj by měl vyjít těsně před prosincovým turnajem, tzn. kolem poloviny měsíce. Zde je několik ukázek z budoucího chystaného čísla.

 

         Volejbalový bulletin number 7

   specifických pravidel ligy, nalezne i další fakta o lize, obě kompletní sekce její dvorany slávy, turnajové zajímavosti a psychologické profily významných hráčských osobností. Nebude chybět ani tradičně Mixová liga Nymburska 2017 / 2018

                                                           December 2017

     Vydáno u příležitosti desátého výročí od restartu soutěže v roce 2007

       Osmnáctý oficiální ročník volejbalové halové regionální soutěže      smíšených družstev dospělých v průběhu dvaadvaceti let

                                     Doba existence ligy: 1995 - 2017

 

                Pořadatelské kluby:                      A.           Volejbalový oddíl Sokol Všechlapy

                                                                               B.            Deblový oddíl  SKP Nymburk

 

Ředitelé a promotéři mixové ligy:         volejbaloví a debloví nadšenci

                                                               Vážení pánové

          František Kokeš – předseda volejbalového oddílu Sokol Všechlapy

                                                                                              +

        Mgr. Tomáš Kokojan – předseda Asociace volejbalových deblů České                    republiky a president deblového oddílu SKP Nymburk

                                                               Autor všech textů:  Tomáš Kokojan

 

                Garant nymburské volejbalové ligy + předseda a zakladatel SKP Nymburk

                                                                                  vážený pan

                                                        Miloslav Matouš

 

         Oficiální podpora Mixové ligy Nymburska v roce 2017

                                                                            Město Nymburk

                                                          

Historická fakta a systém mixové ligy: 1995 - 2006

 

Tento volejbalový turnajový seriál smíšených družstev založil na Nymbursku v roce 1994 velký volejbalový nadšenec a hřmotný průkopník všechlapského volejbalového zázraku, nezlomný veterán a volejbalový matador, pan F. Kokeš. V tom samém kalendářním roce také chlapec odvážně zrealizoval její jakýsi nultý ročník.

V rámci prvního oficiálního ročníku volejbalové mixové soutěže, a to již v následujícím roce, už ale bodrý všechlapák úzce organizačně spolupracuje se svým deblovým i životním vzorem, trenérem a současným předsedou Asociace volejbalových deblů České republiky, oblíbeným pedagogem T. Kokojanem. Tohoto vtipného a proslulého kantora a taktéž protřelého organizátora, pan Kokeš totiž ihned po dohrání svého poněkud podivného premiérového klání, chytře oslovil a posléze i přizval k organizaci výše uvedeného odvážného volejbalového regionálního projektu.  Logickým důvodem tohoto Kokešova počinu, bylo jak zkvalitnění, tak i zatraktivnění, samotné nově vzniklé volejbalové soutěže smíšených družstev.

Až do konce devadesátých let (vyjma pátého ročníku) měla liga celoroční charakter, takže turnajový seriál probíhal i v jarních a letních měsících na antuce. Do roku 1998 se soutěže účastnilo vždy osm až deset mužstev, zpravidla rekrutovaných z Nymburska a jeho blízkého okolí. Pátý ročník (1999/2000) byl však již ve znamení transparentního úpadku turnajového seriálu, když větší počet družstev (8) se sešel pouze na finálovém klání v únoru 2000. Jedním z hlavních důvodů byl patrně výkonnostní schodek mezi nejsilnějšími a nejslabšími týmy soutěže. Zde se nůžky poměrně dost rozevřely, neboť soutěž nebyla v té době příliš výkonnostně regulovaná. K oživení četnosti turnajových účastníků tehdy dlouhodobě nepomohl ani geniální organizátorský tah zkušeného ředitele Kokojana, který flexibilně rozdělil družstva do dvou výkonnostních kategorií. Každá z nich měla svůj vlastní turnaj s postupovým klíčem pro dva nejlepší kolektivy „B“ skupiny pro příští turnajové klání. Za zajímavost stojí fakt, že tuto parádičku ředitel de facto okopíroval podle tehdejšího MČR ve volejbalových deblech. Nutno ještě dodat, že seriál základních turnajů prvních čtyř ročníků mixové ligy, a to v letech 1995 až 1999, měl nadregionální charakter a probíhal střídavě na různých místech. Účastníci ligy si pořadatelství více méně střídali. Turnajová klání byla realizována např. v Lysé nad Labem, Staré Boleslavi a Počernicích. Největší počet turnajů však každoročně hostil Nymburk, včetně všech finálových akcí.

V letech 2001 a 2002 však poměrně nečekaně došlo, a to z důvodu slábnoucího zájmu zúčastněných týmů o soutěž samotnou, k utlumení turnajového seriálu. Rozladěný Kokeš dal na rozumnou radu flexibilního T. Kokojana, a proto podvakrát uspořádal pouze bodová finálová klání jednotlivých ročníků. Tato jednorázová měření sil všechlapský koordinátor (po intervenci a dobré radě „geniálníka Kokose“) vtipně nazval tzv.“ pohrobky“ Mixové ligy Nymburska. Tyto jsou v dlouhodobých historických análech MLN započítány jako finálové turnaje šestého a sedmého ročníku. Z výše uvedeného textu tady jasně vyplývá, že tyto dvě sezony byly prakticky okleštěny o svojí základní část. Oba bodové finálové turnaje se alespoň mohly pyšnit solidní týmovou účastí (9 + 10 týmů).

                V období let 2003 – 2006, byla regionální liga smíšených volejbalových družstev úplně přerušena. Toto období lze s lehkou nadsázkou nazvat soutěžní dobou „temna“. Oba promotéři se upnuli na jiné sportovní a organizační aktivity. Úspěšný manažer F. Kokeš si precizně ošetřoval své třetí imaginární dítě, v podobě družstva S. Všechlapy, které v té době válelo v krajském přeboru první třídy. T. Kokojan se zaměřil na MČR ve volejbalových deblech, zintenzivnil své úsilí a v roce 2005 dokonce usedl do křesla prvního muže AVD České republiky. O tom, co bude dál s nymburskou mixovou volejbalovou soutěží, se v té době mohlo pouze spekulovat. Své nástupce si totiž duo ředitelů nevychovalo. Jediný pan Standa Randa (hrdý maskot ligy) ještě tajně doufal, co kdyby třeba za pár let….

                Mixovou soutěž, a to celkem z nenadání, umně obnovil v roce 2007 tradiční promotérský tandem původních turnajových ředitelů. Samotný restart či jakési znovuzrození ligy se poměrně povedl a začala se tak psát její tzv. novodobá éra. Na oba finálové „pohrobky“, proběhnuvší  počátkem milénia, posléze tak nepřímo navázal osmý ročník soutěže, jehož premiérový turnaj byl zrealizován v říjnu 2007. Za zajímavost stojí fakt, že první popud k této „oprášení“ turnajového seriálu, vyšlehl právě z úst dobromyslného deblového „rabína“ a tehdejšího sekretáře nymburských deblistů, jmenovitě váženého pana S. Randy. Díky verbálnímu popudu volejbalového predátora a vzájemné dohodě, oba chlapíci, v podání „Dobroty“ Kokeše a „Kokose“ Kokojana, a to bez bázně a hany, oživili turnajový seriál smíšených volejbalových družstev. Jak již bylo řečeno, jejím osmým oficiálním ročníkem. Oba turnajoví promotéři a volejbaloví nadšenci, se vrátili k původnímu modelu soutěže, skládajícího se z několika základních turnajů (šest až sedm) a závěrečného finálového klání.

Od obnovení soutěže ve druhé polovině prvního desetiletí  nového miléniu, má systém ligy, spolu s jejími regulemi, v podstatě dnešní charakter a podobu. Konkrétně se tedy jedná o halový turnajový seriál, sestávající se, jak již bylo výše uvedeno, ze základní části v podobě pěti až šesti turnajových podniků a tzv. nadstavbové části, kterou je závěrečný finálový turnaj. Zde je částečně navýšený počet získávaných bodů za konečná pořadí. Toto finále je většinou realizováno na sklonku halové sezony, tzn. kolem poloviny dubnu.                                                   Za poslední, spíše úsměvnou poznámku ještě stojí fakt, že několik podivných, populistických, víceméně tendenčních a imaginárně i moderních změn a inovací, se do pravidel pokusil podloudně propašovat i děda Randa. To se ovšem naštěstí, zpupnému starci a rabínovi, nakonec nepodařilo a proto se téměř dokonalé oficiální soutěžní regule a aktualizované ligové propozice, ani přes abnormální snahu rozmrzelého „Chárona“a důchodce v jedné osobě, neměnily. Sebevědomému „Morlockovi“ při této aktivitě nezafungovala a nepomohla ani hrubá síla, chytře spojená s pokoutním vyjednáváním. K fatálním organizačním chybám nedošlo především díky zdravému selskému rozumu a společnému odporu obou generálních manažerů a zkušených ředitelů. Houževnatí chlapci ustáli i těžký dědův tlak ve formě maximálního a úmorného starcova přesvědčování, pochlebování a dolézání za oběma mistry. Tento Randův komunikativní neúspěch byl také patrně ústředním impulsem k definitivní rezignaci tohoto frustrovaného důchodce a rozmrzelého děda vůči všem svým organizačním aktivitám (metodik, historik, analytik) a angažmá (hráč a maskot SKP) v lize. Soutěž fungovala do roku 2011 uzavřeně pro osm družstev. Občasný hostující tým hrál mimo celkový seriál.       

 

Věnování

Předseda Asociace volejbalových deblů České republiky a pedagog T. Kokojan osobně věnuje, tento v pořadí již sedmý volejbalový zpravodaj MLN, svým dlouholetým spoluhráčům a přátelům J. Pýchovi a M. Žmudovi. Duo sympatických chlapíků a klidných, filantropických veteránů, neodmyslitelně patří k současným oporám a pevným blokařským pilířům „policejní“ skvadry. Oba volejbaloví pašáci a mazáci hráli v minulosti vyšší volejbalové soutěže, Žmuda dokonce první ligu.

 

 

Věnování posledního kvarteta volejbalových zpravodajů MLN: 2014 – 2017

 

 4. mikrobulletin  - prosinec 2014: Miloslavu Matoušovi (předseda SKP Nymburk) – „the first man                                    nd good leader of SKP“                                                                                                                                         - za více než dvacetiletou podporu deblového oddílu SKP Nymburk, potažmo                                      volejbalových aktivit a práce s mládeží oddílového presidenta.

                                               Oldovi Říhovi (Katapult) – „the great rocker of life´s bigbeat“                                                              

                   - za oficiální křest dvoran slávy deblového oddílu  SKP Nymburk.

5. bulletin  - duben 2015: Františku Kokešovi (ředitel MLN) – „the best friend of volleball country“                                  

                    - za jeho obětavou organizační volejbalovou, deblovou i kulturní                                                                                  činnost, a to u příležitosti jeho krásného kulatého životního výročí.

                                               Vladimíru Pokornému (bývalý ředitel ZŠ Komenského Nymburk 1989 -                                             2007) – „the best headmaster of 90th at Nymbursko“                                                                               

                       - za obrovský přínos pedagogickému a sportovnímu dění na Nymbursku a                                                                   osobní podporu svého oblíbeného tělocvikáře při práci s mládeží.

6. mikrobulletin – duben 2016: družstvu Rumm Velké Hlavno  - „the team of super dreams“                                                - za velký zájem o soutěž, milé vystupování a velice přátelské jednání vůči                                        oběma unaveným promotérům.

7. mikrobulletin – prosinec 2017: pánům Jiřímu Pýchovi + Miroslavu Žmudovi (oba SKP Nymburk) –                                  „the partners in volleyball crime“                                                                                                                      - za výborné výkony, kamarádský přístup a optimistickou mysl.

Bonus: 1. mikrozpráva – prosinec 2007: panu Standovi Randovi (SKP Nymburk)

                                   – za volejbalovou     výdrž a osobní přínos deblovému sportu v SKP Nymburk

Druhý + třetí zpravodaj MLN zpracoval podle materiálu T. K. pan F. Kokeš

                                                          /texty T. Kokojan + fotoarchiv F. Kokeš/.SKP Nymburk
Boleslavská 1831, 288 02 Nymburk

M: +420 606 567 240
E: skp.nbk@tiscali.cz

Copyright © 2018 by SKP Nymburk | realizace Regional | Administrace